Welcome to the official website of Jiangsu Zhuhong Forging Co., Ltd!

Hotline:+86-13013651191

Factory

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

Factory appearance

< 123 >

Jiangsu Zhuhong Forging Co., Ltd.

Add: Yangshi Industrial Park, Luoshe Town, Huishan District, Wuxi City

Tel:+86-13013651191

E-mail:kenny@zhforging.com

微信公众号

Follow us


Copyright © 2022  Jiangsu Zhuhong Forging Co., Ltd.